زمان خواندن: 1 دقیقه خواندن

ماریا


  • کشور: انگلستان
  • شغل: تناسب اندام

دیدار ماریا، ورزشکار MyoGen افتخار ما از انگلستان. هر سفیر به عنوان نام تجاری MyoGen منحصر به فرد است. چهره های آنها را در وب سایت ما، مواد تبلیغاتی و کانال های رسانه های اجتماعی مشاهده خواهید کرد، زیرا آنها به طور فعالانه در مبارزات ما شرکت خواهند کرد، زیرا آنها با افتخار نیروی MyoGen را می پوشانند.