زمان خواندن: 1 دقیقه خواندن

کیتی


  • کشور: ایتالیا
  • شغل: معتاد به تناسب اندام

دیدار کیتی، ورزشکار MyoGen افتخار ما از ایتالیا. هر سفیر به عنوان نام تجاری MyoGen منحصر به فرد است. چهره های آنها را در وب سایت ما، مواد تبلیغاتی و کانال های رسانه های اجتماعی مشاهده خواهید کرد، زیرا آنها به طور فعالانه در مبارزات ما شرکت خواهند کرد، زیرا آنها با افتخار نیروی MyoGen را می پوشانند.