زمان خواندن: 1 دقیقه خواندن

BlackSuperman


  • کشور: انگلستان
  • شغل: Trainer

دیدار BlackSuperman، ورزشکار MyoGen افتخار ما از بریتانیا. هر سفیر به عنوان نام تجاری MyoGen منحصر به فرد است. چهره های آنها را در وب سایت ما، مواد تبلیغاتی و کانال های رسانه های اجتماعی مشاهده خواهید کرد، زیرا آنها به طور فعالانه در مبارزات ما شرکت خواهند کرد، زیرا آنها با افتخار نیروی MyoGen را می پوشانند.