زمان خواندن: 1 دقیقه خواندن

BlackSuperman


  • کشور: انگلستان
  • شغل: Trainer

دیدار BlackSuperman، ورزشکار MyoGen افتخار ما از بریتانیا. هر سفیر به عنوان نام تجاری MyoGen منحصر به فرد است. چهره های آنها را در وب سایت ما، مواد تبلیغاتی و کانال های رسانه های اجتماعی مشاهده خواهید کرد، زیرا آنها به طور فعالانه در مبارزات ما شرکت خواهند کرد، زیرا آنها با افتخار نیروی MyoGen را می پوشانند.

"آماده شدن برای انقلاب انبولوژیک"