زمان خواندن: 1 دقیقه خواندن

کارلا


  • کشور: برزیل
  • شغل: Trainer & Nutritist

دیدار کارلا، ورزشکار MyoGen افتخار ما از برزیل. هر سفیر به عنوان نام تجاری MyoGen منحصر به فرد است. چهره های آنها را در وب سایت ما، مواد تبلیغاتی و کانال های رسانه های اجتماعی مشاهده خواهید کرد، زیرا آنها به طور فعالانه در مبارزات ما شرکت خواهند کرد، زیرا آنها با افتخار نیروی MyoGen را می پوشانند.

"آماده شدن برای انقلاب انبولوژیک"