زمان خواندن: 1 دقیقه خواندن

کارلوس


  • کشور: کلمبیا
  • شغل: ورزشکار و مربی IFBB

دیدار کارلوس، ورزشکار MyoGen افتخار ما از کلمبیا. هر سفیر به عنوان نام تجاری MyoGen منحصر به فرد است. چهره های آنها را در وب سایت ما، مواد تبلیغاتی و کانال های رسانه های اجتماعی مشاهده خواهید کرد، زیرا آنها به طور فعالانه در مبارزات ما شرکت خواهند کرد، زیرا آنها با افتخار نیروی MyoGen را می پوشانند.