زمان خواندن: 1 دقیقه خواندن

نینو


  • کشور: دبی، امارات متحده عربی
  • شغل: Trainer & Nutritist

دیدار نینو، ورزشکار MyoGen افتخار ما از دبی، امارات متحده عربی. هر سفیر به عنوان نام تجاری MyoGen منحصر به فرد است. چهره های آنها را در وب سایت ما، مواد تبلیغاتی و کانال های رسانه های اجتماعی مشاهده خواهید کرد، زیرا آنها به طور فعالانه در مبارزات ما شرکت خواهند کرد، زیرا آنها با افتخار نیروی MyoGen را می پوشانند.