زمان خواندن: 1 دقیقه خواندن

اولیویا


  • کشور: رومانی
  • شغل: آموزش و مایکروویو حرفه ای بیکینی کوتاه

دیدار اولیویا، ورزشکار MyoGen افتخار ما از رومانی. هر سفیر به عنوان نام تجاری MyoGen منحصر به فرد است. چهره های آنها را در وب سایت ما، مواد تبلیغاتی و کانال های رسانه های اجتماعی مشاهده خواهید کرد، زیرا آنها به طور فعالانه در مبارزات ما شرکت خواهند کرد، زیرا آنها با افتخار نیروی MyoGen را می پوشانند.