زمان خواندن: 1 دقیقه خواندن

رائول


  • کشور: اسپانیا
  • شغل: آموزش و تغذیه

دیدار رائول، ورزشکار MyoGen افتخار ما از اسپانیا. هر سفیر به عنوان نام تجاری MyoGen منحصر به فرد است. چهره های آنها را در وب سایت ما، مواد تبلیغاتی و کانال های رسانه های اجتماعی مشاهده خواهید کرد، زیرا آنها به طور فعالانه در مبارزات ما شرکت خواهند کرد، زیرا آنها با افتخار نیروی MyoGen را می پوشانند.

"آماده شدن برای انقلاب انبولوژیک"