زمان خواندن: 1 دقیقه خواندن

تایروس


  • کشور: فرانسه
  • شغل: Trainer

دیدار تایروس، ورزشکار MyoGen افتخار ما از فرانسه. هر سفیر به عنوان نام تجاری MyoGen منحصر به فرد است. چهره های آنها را در وب سایت ما، مواد تبلیغاتی و کانال های رسانه های اجتماعی مشاهده خواهید کرد، زیرا آنها به طور فعالانه در مبارزات ما شرکت خواهند کرد، زیرا آنها با افتخار نیروی MyoGen را می پوشانند.

"آماده شدن برای انقلاب انبولوژیک"